Tipton votes to reduce health funding

Opinion

Tipton votes to reduce health funding