Ski areas pay record $20 million in fees

News

Ski areas pay record $20 million in fees