Rep. Tipton’s vote really makes no sense

Opinion

Rep. Tipton’s vote really makes no sense