Durango Film Festival to show ‘Te Ata’ on Nov. 17

Durango Film Festival to show ‘Te Ata’ on Nov. 17